Niche-materie: Watersportrecht

“Surfen doe je met verstand”

Ook wanneer we (water-) sporten moeten we onze voorzorgen nemen. Meester Verbaanderd heeft een bijzondere expertise ontwikkeld op het gebied van watersportrecht, watersportclubs en pleziervaart. Om volledig veilig te beginnen aan uw vertier, rep u naar hier!

  • Watersportrecht
  • Beleid van de sportfederaties
  • Uitbating jachthavens
  • Pleziervaart

Meer info op de detailpagina van Hans Verbaanderd