Hans Verbaanderd

Hans Verbaanderd behaalde zijn diploma van Doctor in de Rechten aan de KU Leuven en was advocaat aan de balie te Brussel sedert 1968 met kantoor in Sint-Pieters-Leeuw tot 2007.

Samen met verschillende medewerkers bouwde hij daar een kantoor uit dat zich toelegde op zowat alle rechtstakken met de nadruk op burgerlijke en handelszaken.

Van 1976 tot 2007 was hij plaatsvervangend Rechter in het Vredegerecht van Halle.

In 2007 droeg hij zijn kantoor over aan Meester Ann Vandermotten en vestigde zich aan de kust.

Na een aantal sabbatjaren hernam hij in 2012 zijn beroep als advocaat en schreef hij zich in bij de balie te Veurne.

Hij beperkt zich thans tot consultancy in “niche”-materies die samenhangen met het beleid van de sportfederaties, sportwetgeving en in het bijzonder alles wat samenhangt met watersport, pleziervaart en de uitbating van jachthavens.

Hij is oud-voorzitter (2004 – 2010) van de Vlaamse Yachtingfederatie (VYF) en thans bestuurder van de overkoepelende Vlaamse Sportfederatie.