Handels- en economisch recht

“Maak kort verhaal met uw dubieuze debiteuren”

Zowel als bedrijf, als in uw hoedanigheid van consument heeft u bepaalde rechten en plichten. Gaius helpt u bij het opstellen van uw overeenkomsten, bij het invorderen van onbetaalde facturen, en staat u bij in procedures inzake handelscontracten en economisch recht.

  • Incasso (zowel in België als in Europa (het kantoor werkt met correspondenten in de EU)
  • Procedure Europees betalingsbevel
  • Mededingingsrecht
  • Marktpraktijken en consumentenbescherming
  • Handelstussenpersonen (handelsagentuur, concessieovereenkomst, franchiseovereenkomst, makelaarsovereenkomst)