Personen-, Familie- en erfrecht

“Zoals het klokje thuis tikt, tikt het ook bij Gaius”

Wanneer u problemen heeft met uw partner of echtgenoot, durf dan de stap te zetten om een vrijblijvend eerste advies in te winnen bij Gaius. Bij ons komt u ‘thuis’, wij staan voor u klaar met een persoonlijk advies op maat en verzekeren de opvolging van uw familiedossier.

 • Naam en nationaliteit
 • Opstellen van ontwerpen van huwelijkscontracten
 • Samenlevingscontracten
 • Echtscheiding en vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel
 • Regelingen omtrent minderjarige en/of meerderjarige studerende kinderen
 • Erkenning en betwisting van vaderschap
 • Jeugd- en jeugdbeschermingsrecht
 • Familiebemiddeling
 • Geesteszieken en onbekwaam verklaarden
 • Bewindvoering over beschermde personen en hun goederen
 • Erfenissen, schenkingen en testamenten