Zakenrecht en vermogensrecht

“Kom op voor uw (eigendoms-) rechten”

Wanneer u een recht heeft, moet ervoor worden opgekomen. Of het nu gaat om eigendom, bezit, vruchtgebruik of erfpacht, heeft u vragen of worden uw rechten met de voeten getreden? Gaius helpt u verder.

 • Eigendom en beperkingen van eigendom
 • Mede-eigendom
 • Domeingoederen
 • Bezit
 • Verjaring
 • Recht van natrekking
 • Opstalrecht
 • Vruchtgebruik
 • Erfpacht
 • Erfdienstbaarheden
 • Vermogensplanning