Over Gaius

Algemeen

Een advocaat raadplegen lijkt voor vele mensen een drempel en gebeurt vaak pas wanneer een probleem reeds is geëscaleerd en een procedure onvermijdelijk lijkt.
Nochtans kan het tijdig raadplegen van een advocaat u voor veel onaangename verrassingen behoeden.

Een advocaat is immers een kenner van het recht, zowel in theorie als in praktijk. Hij is de vertrouwenspersoon van de cliënt en is gehouden door het beroepsgeheim. Een advocaat staat onder toezicht van de Orde van Advocaten en is onderworpen aan een strikte deontologie. Als beoefenaar van een vrij beroep is een advocaat onafhankelijk ten aanzien van de rechtbank, de overheid, drukkingsgroepen en tegenpartijen.

We zijn aan niemand wat dan ook verschuldigd, behalve dienstbaarheid aan en respect voor de belangen van onze cliënten.

Bij GAIUS advocaten streven wij ernaar om met elke cliënt, zowel particulieren, kleine als grote ondernemingen, een strategie uit te werken op maat van de cliënt, waarbij een uitgangspositie voor onderhandelingen of bemiddeling voorop staat. Er wordt gezocht naar alternatieven teneinde nutteloze procedures te vermijden.

Onze dienstverlening gaat van adviseren, over onderhandelen, redactie van overeenkomsten, tot het voeren van procedures en pleiten voor alle rechtscolleges.

Bij GAIUS advocaten zoeken wij samen met u naar een oplossing, rekening houdend met uw belangen en de bestaande mogelijkheden binnen het recht.

Wij willen u via deze weg hartelijk welkom heten en laten kennis maken met ons team van advocaten en medewerkers, onze specialisaties en onze aanpak.

Met vriendelijke groeten,
Het GAIUS-TEAM

Aanpak

Onze eerste bekommernis is de verdediging van de belangen van de cliënt met eerbied voor de wet en de deontologie. Zoeken naar oplossingen door onderhandelingen staat voorop. Wij garanderen een professionele aanpak, met een aangepaste software voor advocaten.
Een team van interne advocaten, externe medewerkers en gespecialiseerde correspondenten, maakt dat u voor eender welke juridische vraag of juridisch probleem bij Gaius terecht kan.
Onze diensten worden verstrekt over het hele Belgische land in de landstalen Nederlands en Frans.

Naast deskundigheid zorgt Gaius voor continuïteit in de dienstverlening. De organisatie van het kantoor maakt dat de continuïteit in alle omstandigheden en op dezelfde deskundige wijze verzekerd is.

Bij Gaius vraagt men niet naar uw dossiernummer maar naar uw naam. Een persoonlijke aanpak, een nauwgezette en eerlijke communicatie zijn primordiaal.